top of page
RELA-005-podjestedi-A4.png

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

Naše organizace

Svaz je dobrovolná organizace, která sdružuje ubytovatele, rodinné farmy a další subjekty se zaměřením na venkovskou turistiku a agroturistiku.

 

Usilujeme o posílení významu cestovního ruchu v ekonomice českého venkova.

 

Je pro nás důležité rozvíjet udržitelné formy cestovního ruchu na venkově, tak, aby přispívaly k  zachování jeho přírodních, kulturních, historických a sociálních hodnot.

 

Naší prioritou je spolupráce.

 

Svaz rozvíjí svojí činnost po celém území ČR. 

Naše vize a cíle

Chceme přispívat k rozvoji venkovského cestovního ruchu a agroturismu v České republice tak, aby se stal jedinečnou, přitažlivou a kvalitní formou udržitelného cestovního ruchu a přinášel užitek venkovu, jeho obyvatelům i návštěvníkům.

Zastupují nás

Předsedkyně:

Ing. Zdenka Nosková     

Místopředsedové:

Ivana Vlková

Vítězslav Vítkovič

 

Výbor:

Jana Huryová
Ing. Markéta Menšíková 
Ing. Martin Chadim
Ing. Ladislav Ptáček

bottom of page