Cílem dokumentu Strategie rozvoje venkovského cestovního ruchu v České republice je položit základní kámen strategického plánování a spolupráce za účelem rozvoje venkovského cestovního ruchu na území České republiky. 


Přestože se u nás začal venkovský cestovní ruch znovu rozvíjet od devadesátých let dvacátého století, nedošlo dosud k využití jeho potenciálu. Odborníci, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají, upozorňují na příčiny, které rozvoji cestovního ruchu na venkově brání. Konkrétně se jedná zejména o následující problémy: v oblasti venkovského cestovního ruchu dosud chybí jednotné názvosloví a ustálené pojmy. Poskytovatelé služeb jsou doslova zavaleni množstvím nepřehledné legislativy.  Venkovský cestovní ruch není dosud na národní, ani na regionální úrovni statisticky podchycen. Z toho důvodu chybí podklady pro hodnocení trendů a efektivitu vložených prostředků. Nahodilost marketingových a vzdělávacích aktivit v oblasti venkovského cestovního ruchu je potom jen důsledkem výše jmenovaného. Příčiny a následky tohoto stavu tvoří zdánlivě nekonečný a nepřehledný propletenec, který negativně dopadá na všechny zúčastněné.

Iniciátorem tvorby Strategie rozvoje venkovského cestovního ruchu v České republice je Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, který dlouhodobě zastupuje zájmy poskytovatelů služeb ve venkovské turistice a agroturistice a intenzivně vyvíjí spolupráci mezi organizacemi a institucemi tohoto segmentu.

Strategický dokument vznikl ve spolupráci realizačního týmu a pracovní skupiny na podzim roku 2018.

Vytvoření Strategie bylo možné za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu "Podpora a rozvoj kvality služeb venkovské turistiky v ČR 2018".