Nabídka služeb:

Vypracování návrhové studie „Využití objektu pro potřeby venkovské turistiky a agroturistiky“


Vypracování studie zahrnuje:

- Návštěvu objektu zpracovatele studie se zadavatelem

- Rozhovor zpracovatele studie se zadavatelem

- Vypracování dokumentu návrhové studie


Obsah dokumentu návrhové studie:

- Popis výchozího stavu objektu a jeho okolí

- Analýza silných a slabých stránek objektu

- Definování hrozeb a příležitostí

- Analýza okolního prostředí – nabídka kulturních, přírodních a sportovních atraktivit

- Analýza konkurence v okolí

- Definice cílových skupin relevantních pro daný objekt

- Návrh využití objektu pro jednotlivé cílové skupiny

- Návrh témat turistické nabídky v konkrétním objektu

- Návrh základního rozvržení prostor pro potřeby turistické nabídky služeb

- Analýza organizací, se kterými je vhodné v budoucnosti spolupracovat


Pozn: Součástí dokumentu není architektonická studie objektu.


Cena služby: 30 000,-


Garantem vypracování návrhové studie je Ing. Zdenka Nosková předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky.