Základní informace o projektu Prázdniny na venkově

Pod záštitou České centrály cestovního ruchu CzechTourism vznikl na přelomu roku 2020 a 2021 projekt, jehož cílem je podpora kvalitní, originální a konkurenceschopné nabídky služeb, prodloužení doby pobytu návštěvníků ve venkovských oblastech, rozvoj regionálních produktů a udržitelných forem turismu, a v neposlední řadě i posílení role venkovského cestovního ruchu na národní i regionální úrovni.

 

Značka Prázdniny na venkově

Prázdniny na venkově jsou současně značkou národního turistického produktu venkovské turistiky a agroturistiky v ČR.


Jádro projektu - spolupráce

Jádrem projektu je spolupráce napříč všemi úrovněmi destinačního managementu a důraz na zlepšení kvality služeb venkovské turistiky a agroturistiky. 


Na přípravě projektu spolupracovali zástupci Svazu venkovskérnturistiky a agroturistiky, agentury CzechTourism a organizací destinačního managementu.


Podmínky zapojení 

Podnikatelé se mohou do projektu Prázdniny do venkově zapojit a čerpat jeho benefity v případě ochoty spolupracovat s místními organizacemi cestovního ruchu (organizace destinačního managementu, MAS, odbory cestovního ruchu) a nechají své zařízení certifikovat Svazem venkovské turistiky a agroturistiky v rámci značky Prázdniny na venkově.


Organizace destinačního managementu se mohou do projektu zapojit v případě ochoty ke spolupráci a znalosti nabídky služeb venkovské turistiky a agroturistiky ve svém regionu.


Partneři projektu

  • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky
  • Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism
  • Česká unie cestovního ruchu
  • Asociace soukromého zemědělství ČR
  • Regionální a lokální organizace destinačního managementu/ kraje – oddělení cestovního ruchu
  • Zařízení poskytující služby venkovské turistiky a agroturistiky


Podrobnější informace najdete

na aktivních odkazech


 "Pro podnikatele"

"Pro organizace destinačního managementu"