Základní informace o projektu Prázdniny na venkově

  • Podpora kvalitní, originální a konkurenceschopné nabídky služeb venkovské turistiky a agroturistiky v ČR,
  • prodloužení doby pobytu návštěvníků ve venkovských oblastech, 
  • rozvoj regionálních produktů a udržitelných forem turismu,
  • posílení role venkovského cestovního ruchu na národní i regionální úrovni.


Značka Prázdniny na venkově

Prázdniny na venkově jsou současně značkou projektu i národního turistického produktu venkovské turistiky a agroturistiky v ČR.


Jádro projektu - spolupráce

Jádrem projektu je spolupráce napříč všemi úrovněmi destinačního managementu s důrazem na zlepšení kvality služeb a rozvoj venkova. 


Podmínky zapojení 

Platná certifikace služeb v rámci standardu Prázdniny na venkově - Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky ČR.


Partneři projektu

  • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky
  • Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism
  • Česká unie cestovního ruchu
  • Asociace soukromého zemědělství ČR
  • Regionální a lokální organizace destinačního managementu/ kraje – oddělení cestovního ruchu
  • Zařízení poskytující služby venkovské turistiky a agroturistiky