Základní informace o projektu Prázdniny na venkově

Z iniciativy Svazu a pod záštitou České centrály cestovního ruchu CzechTourism vznikl na přelomu roku 2020 a 2021 projekt, jehož cílem je podpora kvalitní, originální a konkurenceschopné nabídky služeb, prodloužení doby pobytu návštěvníků ve venkovských oblastech, rozvoj regionálních produktů a udržitelných forem turismu, a v neposlední řadě i posílení role venkovského cestovního ruchu na národní i regionální úrovni.

 

Značka Prázdniny na venkově

Prázdniny na venkově jsou současně značkou projektu i národního turistického produktu venkovské turistiky a agroturistiky v ČR.


Jádro projektu - spolupráce

Jádrem projektu je spolupráce napříč všemi úrovněmi destinačního managementu s důrazem na zlepšení kvality služeb a rozvoj venkova. 


Zástupci Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, agentury CzechTourism a organizací destinačního managementu se podíleli nejenom na přípravě, ale pokračují i v pracovní skupině projektu.


Podmínky zapojení 

Podnikatelé se mohou do projektu Prázdniny do venkově zapojit a čerpat jeho benefity v případě ochoty spolupracovat s místními organizacemi cestovního ruchu a nechají své služby certifikovat v rámci standardu Prázdniny na venkově - Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky ČR.


Partneři projektu

  • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky
  • Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism
  • Česká unie cestovního ruchu
  • Asociace soukromého zemědělství ČR
  • Regionální a lokální organizace destinačního managementu/ kraje – oddělení cestovního ruchu
  • Zařízení poskytující služby venkovské turistiky a agroturistiky


Podrobnější informace najdete

na aktivních odkazech


 "Pro podnikatele"

"Pro organizace destinačního managementu"