Stručně o aktivitě Prázdniny na venkově

Značku Prázdniny na venkově vlastní a od roku 1997 postupně rozvíjí Svaz venkovské turistiky a agroturistiky.


V roce 2021 se podařilo za podpory agentury CzechTourism nastavit nové podmínky podpory a propagace zařízení, která jsou do Prázdnin na venkově zapojena. Jak agentura CzechTourism, tak organizace destinačního managementu v jednotlivých regionech mají zájem finančně podpořit propagaci těch zařízení, která prokážou svou kvalitu služeb. Hlavním cílem je pomoci s obsazením kapacity v mimosezoně a také se zlepšením rentability provozu zařízení venkovské turistiky a agroturistiky u nás.


Podmínky pro zařazení do projektu Prázdniny na venkově

Základní dvě podmínky pro zařazení do projektu jsou - ochota ke spolupráci s organizacemi cestovního ruchu ve vašem regionu a certifikace svých služeb standardem Svazu venkovské turistiky a agroturistiky.


Co získává zařízení zapojené do projektu 

Zpracujeme o vašem zařízení profesionální texty a jejich překlady do angličtiny a vložíme je nejenom na web Prázdniny na venkově, ale i na další propojené portály. Sami nebudete muset nic nikam vkládat. 


Jak regionální organizace destinačního managementu, tak agentura CzechTourism bude propagovat vaše zařízení a značku Prázdniny na venkově doma i v zahraničí. Už od roku 2022 se tak bude dít prostřednictvím kampaní na sociálních sítích, v tištěných médiích, TV a na www portálech.

Prázdniny na venkově (venkovská turistiky a agroturistika v ČR) budou mít obdobnou propagaci jako města UNESCO, lyžařská střediska nebo lázeňská zařízení.

V rámci projektu můžete využít poradenství, vzdělávání a informační servis.

Praktické informace


Nový standard "Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky" bude platný od 1. 1. 2022. Zařízení, která mají platnou současnou certifikaci budou přecertifikována na náklady SVTA a mohou být zařazena do projektu.

V současné době dochází k redesignu loga Prázdniny na venkově a www stránek Prázdniny na venkově.

Zájemci o zařazení do projektu kontaktujte vaší oblastní organizaci destinačního managementu, případně kancelář Svazu venkovské turistiky a agrouristiky.

Již v roce 2022 jsou v rozpočtech vyčleněny prostředky na marketingové kampaně na národní i mezinárodní úrovni.