Nabídka zpracování analýzy služeb venkovské turistiky a agroturistiky v regionu na úrovni kraje


Základní kritéria pro zařazení zařízení do podrobnějšího sběru dat:
  • Prezentace služeb zařízení na www stránkách (ideálně svých)
  • Poloha zařízení na venkově, v přírodě, blízkost lesa, louky, pastviny apod., ideálně samota, polosamota, mimo hlavní turistická centra, venkovský charakter okolí zařízení.
Struktura shromážděných dat

Kategorie
Kontaktní údaje
Typ nabízených služeb

Způsob shromažďování dat – rešerše online zdrojů v rámci konkrétního regionu. Formát dodaných dat – tabulka excel.

Součástí nabídky je souhrnného vyhodnocení analýzy v konkrétním regionu a seminář pro zástupce organizací CR.

Z jednoho kraje je zpravidla do finálního zpracováno zařazeno 100 - 150 zařízení venkovské turistiky a agroturistiky.

Ve zpracované analýze získáte aktuální kontaktní údaje na aktivní poskytovatele služeb venkovské turistiky a agroturistiky ve vašem regionu, včetně popisu a přehledu jejich služeb.


Zájemci o podrobnější informace kontaktujte prosím předsedkyni Svazu VTA Ing. Zdenku Noskovou.