Podmínky pro zapojení do projektu

  • aktivní podpora národního produktu a značky venkovské turistiky a agroturistiky Prázdniny na venkově (PNV) ve svém regionu 
  • spolupráce při organizování vzdělávacích aktivit PNV
  • spolupráce při organizování PRESS a FAM tripů
  • použití značky PNV u subjektů PNV v tiskových i online propagačních materiálech
  • účast na pracovních skupinách PNV

Fáze zapojení do projektu

I. fáze - analýza nabídky služeb venkovské turistiky a agroturistiky v regionu

III. fáze - zapojení subjektů venkovské turistiky a agroturistiky do projektu PNV

III. fáze - aktivity projektu - marketing, vzdělávací aktivity
Praktické informace


Zájemci o spolupráci kontaktujte předsedkyni SVTA 
Ing. Zdenku Noskovou.