Pokud v regionu nejsou DMO a organizace cestovního ruchu je v konkrétním kraji řešena jiným způsobem, není to překážkou pro zapojení do projektu. 

Podmínky pro zapojení partnera do projektu

  • aktivní přístup k rozvoji národního produktu a značky venkovské turistiky a agroturistiky Prázdniny na venkově (PNV) ve svém regionu 
  • spolupráce při organizování vzdělávacích aktivit PNV ve svém regionu
  • spolupráce při organizování PRESS a FAM tripů
  • použití značky PNV u subjektů PNV v tiskových i online propagačních materiálech
  • účast na pracovních skupinách PNV

Fáze zapojení do projektu

I. fáze - analýza nabídky služeb venkovské turistiky a agroturistiky v regionech

III. fáze - zapojení subjektů venkovské turistiky a agroturistiky do projektu

III. fáze - aktivity projektu - marketing, vzdělávací aktivity
Praktické informace


Zájemci o podrobnější informace kontaktujte prosím předsedkyni SVTA Ing. Zdenku Noskovou.