Pokud v regionu nejsou oblastní organizace destinačního managementu, případně je organizace cestovního ruchu v konkrétním kraji řešena jiným způsobem, není to překážkou pro zapojení do projektu. 

Podmínky pro zapojení partnera do projektu

  • aktivní přístup k rozvoji národního produktu a značky venkovské turistiky a agroturistiky Prázdniny na venkově (PNV) ve svém regionu 
  • spolupráce při organizování vzdělávacích aktivit PNV ve svém regionu
  • spolupráce při organizování PRESS a FAM tripů
  • použití značky PNV u subjektů PNV v tiskových i online propagačních materiálech
  • účast na pracovních skupinách PNV

Fáze zapojení do projektu

I. fáze - analýza nabídky služeb venkovské turistiky a agroturistiky v regionech

II. fáze - aktivity projektu - marketing, vzdělávací aktivity


I. fáze - realizována ve spolupráci Svazu VTA s krajskými organizacemi cestovního ruchu
II. fáze - spolupráce se subjekty v terénu (oblastní organizace), marketing, vzdělávání (krajské DMO, odbory CR)


Praktické informace


Zájemci o podrobnější informace kontaktujte prosím předsedkyni Svazu VTA Ing. Zdenku Noskovou.

Nabídku zpracování analýzy služeb venkovské turistiky a agroturistiky v regionu najdete v článku pod textem.

Aktivity a závazky partnerů projektu Prázdniny na venkově