Účel Svazu

Svaz je dobrovolná organizace, která sdružuje podnikatelské subjekty podnikající v cestovním ruchu se zaměřením na venkovskou turistiku a ostatní příznivce rozvoje venkovské turistiky. Účelem Svazu je posílení významu cestovního ruchu v ekonomice českého venkova při zachování a zlepšování jeho přírodních, kulturních, historických a sociálních hodnot. Posláním Svazu je dbát na kvalitu služeb poskytovaných členy Svazu, a tím na dobré jméno venkovského cestovního ruchu v ČR. Svaz rozvíjí svojí činnost po celém území ČR. Prostřednictvím členství v mezinárodních organizacích a spolupráce se zahraničními subjekty je působnost Svazu územně neomezená.

Hlavní činnost Svazu

  • zastupováním zájmů členů vůči orgánům státní správy a samosprávy, organizacím odborným a výzkumným, a spolupráce s domácími i zahraničními subjekty podobného zaměření,
  • poradenskou činností pro členy a ostatní zájemce o rozvoj venkovského cestovního ruchu včetně pořádání odborných seminářů, přednášek a konferencí, vzdělávacích, tematických exkurzí, stáží a praxi s tematikou venkovského cestovního ruchu,
  • řešením a realizací odborných a výzkumných úkolů a projektů potřebných pro další rozvoj venkovského cestovního ruchu v ČR,
  • propagací venkovského cestovního ruchu, přípravou, rozvojem a zajišťováním produktů venkovského cestovního ruchu, spoluprací s médii (public relations) a aktivní podporou přílivu hostů do venkovských oblastí včetně zprostředkování kontaktů a zajištění komunikace mezi hosty a ubytovateli,
  • publikační a vydavatelskou činností včetně vydávání odborných a tematických periodik,
  • iniciací, přípravou, podporou a realizací projektů (vč. grantů a dotací) na rozvoj venkovského cestovního ruchu i jeho poskytovatelů,
  • tvorbou, provozováním a podporou rozvoje systému kontroly a certifikace ubytovacích zařízení venkovské turistiky a agroturistiky.