Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je členem České unie cestovního ruchu 

Česká unie cestovního ruchu je nezávislou komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, naplňující Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020, založené nejvýznamnějšími subjekty v cestovním ruchu.
Členové - Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace průvodců ČR, Asociace lanové dopravy, Český spolek horských průvodců, Asociace turistických informačních center České republiky, Asociace kempů České republiky, Česká asociace wellness o.s., Klastr cestovního ruchu, Asociace turistických regionů České republiky, Asociace bazénů a saun České republiky, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace organizací cestovního ruchu, EDUSKI Česká republika, Klub českých turistů, Sdružení průvodců.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je členem Asociace soukromého zemědělství ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky aktivně spolupracuje s Asociací turistických informačních center České republiky

A.T.I.C. ČR je samostatné, dobrovolné, nezávislé profesnírnsdružení hájící zájmy turistických informačních center.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky aktivně spolupracuje s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu 

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky aktivně spolupracuje s destinační společností Vysočina Tourism

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky aktivně spolupracuje s Asociací regionálních značek

Asociace regionálních značek koordinuje na národní úrovni systém regionálního značení výrobků a služeb.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je členem Klastru cestovního ruchu

Cílem Klastru cestovního ruchu je vytvoření konkurence schopného turistického regionu jako výsledek koordinace aktivit v cestovním ruchu, komunikace s veřejným sektorem, spoluprací subjektů v cestovním ruchu a podporou inovací.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky spolupracuje s Českým systémem kvality služeb

Český systém kvality služeb pomáhá zvyšovat kvalitu ve službách v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.