Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je členem Eurogites 

zastřešující organizace evropských spolků zaměřených na rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je členem Fóra cestovního ruchu 

Fórum cestovního ruchu je nezávislou komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, naplňující Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020, založené nejvýznamnějšími subjekty v cestovním ruchu.
Členové - Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, Asociace cestovních kanceláří ČR, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace průvodců ČR, Asociace lanové dopravy, Český spolek horských průvodců, Asociace turistických informačních center České republiky, Asociace kempů České republiky, Česká asociace wellness o.s., Klastr cestovního ruchu, Asociace turistických regionů České republiky, Asociace bazénů a saun České republiky, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, Asociace cestovních kanceláří ČR

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je členem Klastru cestovního ruchu

Cílem Klastru cestovního ruchu je vytvoření konkurence schopného turistického regionu jako výsledek koordinace aktivit v cestovním ruchu, komunikace s veřejným sektorem, spoluprací subjektů v cestovním ruchu a podporou inovací.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky spolupracuje s Českým systémem kvality služeb

Český systém kvality služeb pomáhá ke zvyšování kvality ve službách v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.