Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je dobrovolné, nepolitické profesní sdružení s celostátní působností.


Od roku 1997 hájíme zájmy podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice a aktivně podporujeme jejich činnost.


Aktivně se podílíme se na rozvoji venkovské turistiky a agroturistiky na národní úrovni.


Spolupracujeme s destinačními managementy, MAS, profesními organizacemi, státní správou a mnoha dalšími partnery.


Usilujeme o systematické a efektivní vzdělávání poskytovatelů služeb ve venkovské turistice a agroturistice.


V rámci standardů ubytování v soukromí a certifikovaných služeb agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky (značky Dovolená na statku, Dovolená na venkově, Zážitky na venkově a Zážitky v regionech) garantujeme kvalitu poskytovaných služeb.


Jsme aktivními členy Fóra cestovního ruchu.


Svou činností přispíváme k ekonomickému, kulturnímu a společenskému oživení venkova, obnově tradic, údržbě krajiny i ke stabilizaci jeho osídlení.Naše dlouhodobé projekty:


  • Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí
  • Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky
  • Prázdniny na venkově
  • Národní festival venkovské turistiky a agroturistiky ŽIVO
  Více informací najdete v sekci: