Dokument Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí 

Dokument Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky ČR 2017-2023

(aktualizace 2019)

Logo Svazu venkovské turistiky a agroturistiky

Dokument Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky ČR 2017-2023