Dokument Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí 1812017

Dokument Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky ČR 2017-2023

(aktualizace 2018)

Logo Svazu venkovské turistiky a agroturistiky