Ceny za služby poradenství, přednáškovou činnost, nebo za práci na analýzách a strategiích jsou vždy odsouhlaseny předem.


Svaz venkovské turistiky a agroturistiky není plátcem DPH.