Ceny za služby poradenství, přednáškovou činnost, práci na analýzách a strategiích jsou vždy odsouhlaseny předem.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky není plátcem DPH.