Svaz venkovské turistiky je dobrovolné, nepolitické profesní sdružení podnikatelů ve venkovském cestovním ruchu a dalších příznivců. Svaz byl založen v roce 1997 a je součástí (složkou) Hospodářské komory České republiky a členem mezinárodní organizace svazů venkovské turistiky Eurogites. Svou činností chce přispět k ekonomickému, kulturnímu a společenskému oživení venkova, obnově jeho tradic, údržbě krajiny i ke stabilizaci jeho osídlení.

Svaz venkovské turistiky

  • prosazuje a hájí zájmy svých členů, venkovských podnikatelů
  • zajišťuje zavádění do praxe a kontrolu kvalitativních standardů ubytovacích kapacit na venkově
  • provádí certifikaci Ubytování v soukromí
  • pomáhá při rozvoji odborných schopností poskytovatelů služeb ve venkovském cestovním ruchu
  • ve spolupráci s partnery, zejména krajskými úřady, agenturou CzechTourism a destinačními managementy jednotlivých regionů pomáhá při propagaci ubytovacích zařízení svých členů
  • provozuje největší portál zaměřený na venkovskou turistiku v ČR www.prazdninynavenkove.cz
  • pořádá Jarní a Podzimní festival Prázdniny na venkově