Zážitky a zážitkové služby

Zážitkem může být nejenom návštěva farmy, muzea, či řemeslné dílny, ale i procházka s průvodcem, ubytování, nebo návštěva restaurace. Rozdíl mezi službou a zážitkem je obtížně definovatelný, nicméně jednoznačně rozpoznatelný osobní zkušeností.


Kvalita služeb zážitkové turistiky

Rozvojem a kvalitou zážitků a zážitkových služeb se zabýváme nejenom v rámci venkovského cestovního ruchu. Standardy kvality zážitkových služeb jsou obecně využitelné v různých segmentech cestovního ruchu. Využíváme nejenom dlouholetých zkušeností, ale i principů interpretace místního dědictví. Se standardy kvality pro zážitkové služby se můžete seznámit ZDE (značky Zážitky na venkově, Zážitky v regionech). Podmínky a povinná kritéria standardů pomáhají tvořit kvalitní zážitkové služby.


Pilotní projekt "Úspěšná nabídka služeb ve venkovském cestovním ruchu"

Farmy, statky, mlýny, řemeslné dílny, přírodní  zahrady, muzea, expozice i různé zajímavosti v krajině mají obrovský potenciál pro cestovní ruch, který ne vždy plně využívají. Neproměňují služby na zážitky, nabízené služby se ztrácí v obrovské nabídce další možností, sází spíše na nízkou cenu než na kvalitu a často neprezentují to nejlepší a jedinečné ze své nabídky. Díky mnoha osobním zkušenostem nabízíme zájemcům individuální poradenství, osobní  zpětnou vazbu a pomoc s najitím jedinečné nabídky, nastavením zážitkových a dalších služeb, propagací i samotnou realizací změn.