Venkovská turistika a agroturistika

Intenzivně pracujeme na rozvoji venkovského cestovního ruchu na národní i regionální úrovni. Spolupracujeme s klíčovými partnery z oboru cestovního ruchu, zemědělství, státní správy i z akademické sféry.


Strategie rozvoje venkovského cestovního ruchu 

V roce 2018 jsme ve spolupráci s členy pracovní skupiny a díky přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj vytvořili dokument Strategie rozvoje venkovského cestovního ruch v České republice 2018 - 2025. Dokument Strategie k nahlédnutí ZDE.


Kvalita služeb venkovského cestovního ruchu

Nabídka venkovského cestovního ruchu (ubytování, stravování, regionální produkty, řemesla, zážitkový program na farmách, či v řemeslných dílnách, jezdectví apod.) je konkurenceschopná jen v případě, že splňuje očekávaný standard kvality služeb současného návštěvníka. Se standardy kvality ubytování v soukromí i doplňkové nabídky v agroturistice, venkovské a zážitkové turistice se můžete seznámit pod aktivními odkazy.


Pilotní projekt "Úspěšná nabídka služeb ve venkovském cestovním ruchu"

Farmy, statky, mlýny, řemeslné dílny, přírodní zahrady, muzea, expozice i různé zajímavosti v krajině mají obrovský potenciál pro cestovní ruch, který ne vždy plně využívají. Neproměňují služby na zážitky, nabízené služby se ztrácí v obrovské nabídce dalších možností, sází spíše na nízkou cenu než na kvalitu a často neprezentují to nejlepší a jedinečné ze své nabídky. Díky mnoha osobním zkušenostem nabízíme zájemcům individuální poradenství, osobní zpětnou vazbu a pomoc s najitím jedinečné nabídky, nastavením ubytovacích i zážitkových služeb, propagací i samotnou realizací změn