Propagace zařízení venkovské turistiky a agroturistiky na portále Prázdniny na venkově www.prazdninynavenkove.cz je jednou z hlavních aktivit Svazu venkovské turistiky a agroturistiky.  


Portál www.prazdninynavenkove.cz slouží k propagaci certifikovaných zařízení a zařízení členů Svazu venkovské turistiky a agroturistiky.


Poskytovatelé služeb, kteří mají zájem prezentovat svá zařízení na portále www.prazdninynavenkove.cz, nechť se obrátí na Janu Huryovou - janahuryova@svazvt.cz.