Co pro Vás můžeme udělat?


PRO PODNIKATELE: 

 • poradíme Vám s Vaším podnikáním, ať už začínáte, nebo provozujete své zařízení delší dobu

 • seznámíme Vás s platnou legislativou, která se týká ubytování v soukromí a poskytování služeb ve venkovské turistice a agroturistice

 • zpropagujeme Vaše zařízení a služby na portále Prázdniny na venkově a na sociálních sítích

 • zajistíme pro Vás nejlepší možné ceny a přístup na vzdělávací semináře a konference

 • umožníme Vám čerpat výhodné podmínky v telekomunikačních službách

 • naučíme Vás využívat značky a přidané hodnoty přidělených certifikátů (Ubytování v soukromí, Dovolená na statku, Dovolená na venkově, Zážitky na venkově a Zážitky v regionech)
PRO DESTINAČNÍ MANAGEMENTY, MAS, OBCE, NNO a další

 • seznámíme Vás s aktuálním stavem služeb a legislativy týkající se venkovské turistiky a agroturistiky v ČR

 • přiblížíme Vám evropské trendy, priority a motivy hlavních cílových skupin

 • budeme se rádi podílet na tvorbě Vašich regionálních produktů VT a AgT

 • společně připravíme nejlepší podmínky a propagaci pro Vaše certifikovaná  zařízení a služby (Ubytování v soukromí, značky Dovolená na statku, Dovolená na venkově, Zážitky na venkově a Zážitky v regionech)

 • přednášíme, školíme, certifikujeme, publikujeme, podílíme se na tvorbě strategií a koncepčních materiálů

  Více informací najdete v sekci:
ČLENSTVÍ