Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.

Sídlo a kancelář


Velký Beranov 193

588 21 Velký Beranov


Spolek vedený u Krajského soudu v Brně,
spisová značka L 6373
IČO: 65669827
Č. účtu: 2500941682/2010

Ing. Zdenka Nosková

předsedkyně

Tel: +420 777 191 323

E-mail: zdenkanoskova@svazvt.cz

Jana Huryová

administrace certifikací a www.prazdninynavenkove.cz

asistentka předsedkyně

Tel: +420 724 265 109

E-mail: janahuryova@svazvt.cz