COVID UBYTOVÁNÍ II.

Hromadná ubytovací zařízení

 

25. 1. 2021 byl spuštěn program Ministerstva pro místní rozvoj COVID UBYTOVÁNÍ II. - HUZ

 

Rozhodné období, k němuž se dotace vztahuje: 

22. 10. 2020 - 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020)


Lhůty vyhlášené výzvy
Platnost výzvy: od 25. 01. 2021 do 31. 03. 2021
Příjem žádostí o dotaci: od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021

Příjem žádostí bude zahájen dne 1. února 2021 v odpoledních hodinách. 

Současně s tím bude zpřístupněn formulář elektronické žádosti.


Kontakt pro dotazy k výzvě včetně formuláře žádosti o dotacicovid-ubytovani@sfpi.cz
Kontakt pro dotazy ohledně výsledků řízení žádosti o dotaci a čerpání dotacecovid-ubytovani@mmr.cz

Dokumenty k programu včetně znění výzvy najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz


Certifikaci ubytovacích zařízení (platnou pro tuto výzvu) provádí Asociace hotelů a restaurací a Klub českých turistů.

COVID UBYTOVÁNÍ II.

Individuální ubytovací zařízení

 

1. 2. 2021 byl spuštěn program Ministerstva pro místní rozvoj COVID UBYTOVÁNÍ II. - IUZ


Rozhodné období, k němuž se dotace vztahuje: 

22. 10. 2020 - 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020)


Lhůty vyhlášené výzvy
Platnost výzvy: od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021
Příjem žádostí o dotaci: od 08. 02. 2021 do 31. 03. 2021

Formulář elektronické žádosti najdete na stránkách Státního fondu podpory investic  https://zadosti.sfpi.cz/


Kontakt pro dotazy k výzvě včetně formuláře žádosti o dotacicovid-iuz@sfpi.cz 
Kontakt pro dotazy ohledně výsledků řízení žádosti o dotaci a čerpání dotacecovid-iuz@mmr.cz

Dokumenty k programu včetně znění výzvy najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-iuz


V TÉTO DOTAČNÍ VÝZVĚ NENÍ PRO TENTO TYP UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NUTNÁ CERTIFIKACE ŽÁDNÉ PROFESNÍ ASOCIACE.