Od počátku vypuknutí pandemie COVID-19 se snaží Svaz venkovské turistiky a agroturistiky o zařazení ubytování do státem podporovaných aktivit, a to s ohledem na opatření, které se na ně vztahují.


Bohužel v první vlně se nepodařilo i přes velké úsilí zahrnout IUZ (individuální ubytovací zařízení) do programu COVID – Ubytování. I nadále SVTA pokračoval v jednáních s odpovědnými orgány, aby nebylo pohlíženo na IUZ jako na šedou ekonomiku.


Vnímáme tedy zahrnutí IUZ jako dílčí úspěch našeho segmentu, jelikož MMR uznalo důležitost těchto ubytovacích zařízení v regionech v České republice.


O podporu budou moci nově žádat i poskytovatelé ubytovacích služeb, kteří mají méně než 5 pokojů, případně kapacitu 5 a více pokojů o celkovém počtu 9 a méně lůžek.

Podpora je stanovena ve výši 200,- Kč na ubytovací jednotku a den.


Upozorňujeme, že Svaz venkovské turistiky a agroturistiky ve svých připomínkách k materiálu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nepožadoval zařazení povinné certifikace Ubytování v soukromí, kterou zajišťuje. Jedná se tak o změnu podmínek, oproti první vlně programu COVID Ubytování, kde povinná klasifikace ubytovacích zařízení byla jedním z kritérií pro získání podpory.


Přesto děkujeme za podporu i nečlenským subjektům, kteří začaly se SVTA spolupracovat a podporují jeho úsilí v zařazení IUZ do programu COVID Ubytování, ale i v další komunikaci s orgány.


Mnozí z nich mají zájem se stát novými členy SVTA a tím tak vyjádřit podporu společným prioritám.


Poděkování patří i Asociaci soukromého zemědělství ČR a České unii cestovního ruchu, které usilovně spolupracovali v komunikaci s orgány a Ministerstvu pro místní rozvoj za zařazení do programu.