Dotace COVID - Ubytování II. - IUZ


Svaz venkovské turistiky a agroturistiky se v této nelehké době zásadně zasadil o to, aby malí ubytovatelé dosáhli na kompenzace. Velmi nás mrzí, že po měsících bojů, kdy nakonec odpovědné úřady vzali malé ubytovatele na vědomí, mnoho poskytovatelů ubytovacích služeb na dotaci nedosáhne. Podmínku odečtu kompenzačního bonusu se nám nakonec zvrátit nepodařilo. Naopak se podařilo zařadit do oprávněných žadatelů všechny ubytovatele, kteří mají více ubytovacích jednotek, ale stavbu, ve které ubytování nabízí nemají zkolaudovanou jako stavbu ubytovacího zařízení. 


Zařazení tzv. individuálních ubytovacích zařízení do dotační podpory za zlomový krok. 


Otevřený dopis poskytovatelů ubytovacích služeb v IUZ


I přes nelehkou a nepřehlednou situaci jsme 23. 2. 2021 odeslali předsedovi vlády, členům vlády a poslanecké sněmovny, ministrům, senátorům a hejtmanům otevřený dopis, ve kterém požadujeme otevření ubytovacích služeb v individuálních ubytovacích zařízeních v rámci zvýšených hygienických podmínek, spravedlivé nastavení podmínek pro podnikání a zastavení podpory praktik šedé ekonomiky. Otevřený dopis, který inicioval Svaz venkovské turistiky a agroturistiky podpořila Asociace soukromého zemědělství ČR a Amazing Places & Kouzelná místa v ČR s.r.o..