Zaměstnavatelské a odborné asociace a svazy zastupující více než 60 tisíc zaměstnavatelů ve všech odvětvích cestovního ruchu, společně vyzývají vládu, aby se konečně seriózně začala zabývat faktickými dopady návrhů, které předložily v rámci záchrany cestovního ruchu v České republice. 


Pro většinu firem z oblasti cestovního ruchu a pro jejich stovky tisíc zaměstnanců – jsou to právě vládou přijímaná opatření, která rozhodnou o jejich přežití a o zachování co největšího počtu pracovních míst. Zatím převládá spíše názor, že cestovní ruch, jako mnohokrát v historii, byl „hozen přes palubu“ a vláda má představu, že si firmy pomohou samy. 


Zveřejňujeme aktualizaci „Záchranného plánu cestovního ruchu, verze 1.“, který vznikl z iniciativy Fóra cestovního ruchu, jehož jsme členem a připomínek dalších profesních svazů a asociací. Výsledná verze je kompromisem jednání všech zainteresovaných svazů, jenž se na Záchranném plánu podílely. 


Samotné představení tohoto plánu, však neznamená že se Vláda tímto apelem bude zabývat. Je důležité, abychom dle našich možností intervenovali prostřednictvím poslanců i představitelů samospráv.


Snahou Svazu venkovské turistiky a agroturistiky je zasílat podněty a připomínky za venkovský cestovní ruch a agroturistiku, aby na nás nebylo zapomenuto.

Dokument je k dispozici ve formě PDF

pod článkem