Dne 8.2.2021 došlo k aktualizaci dokumentu Výzva pro žadatele COVID-Ubytování II - IUZ v bodech: 7.4.; 8.3.; 10.6.1; 11.3.; 12.5.2.

Podrobnosti najdete na stránkách MMR https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-iuz