Pozvánka na školení kontrolorů Svazu venkovské turistiky a agroturistiky


Zveme Vás na školení a setkání kontrolorů SVTA, které bude probíhat v listopadu ve Velkém Beranově v následujících termínech:

16.11.

23.11.

30.11.

od 9:30 do 13:00 hod. 


V případě, že se Vám nebude hodit žádný z uvedených termínů, je možné si domluvit individuální schůzku. 

Setkání koordinuje Jana Huryová – tel. 724 265 109, janahuryova@svazvt.cz, prosíme o potvrzení vaší účasti.


V rámci školení proběhne seznámení s:

- novými metodickými materiály pro kontrolory SVTA i žadatele o certifikaci,

- celým procesem certifikace,

- dokumenty standardů Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí, Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky,

- online systémem certifikace,

- hodnotícími formuláři.


Setkání kontrolorů se uskuteční v rámci projektu Podpora a rozvoj kvality služeb venkovské turistiky v ČR 2018, který je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.