V současné době pracujeme na našem projektu Podpora a rozvoj kvality služeb venkovské turistiky v ČR 2018, který je realizovaný za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Cílem projektu je vytvoření udržitelného produktu venkovské turistiky na národní úrovni a podpora kvality služeb ve venkovské turistice.


Projekt má tři části, které na sebe úzce navazují a to:
 1. vytvoření Strategie rozvoje venkovské turistiky v ČR,
 2. vytvoření Metodiky pro podnikatelské subjekty ve venkovské turistice v ČR,
 3. podpora a rozvoj certifikačního systému Svazu venkovské turistik na agroturistiky.

Tvorba strategie probíhá ve spolupráci realizačního týmu a pracovní skupiny. Pracovní skupina se schází ve složení:
 • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky – Vítězslav Vítkovič
 • Fórum cestovního ruchu – Jakub Juračka
 • Asociace organizací cestovního ruchu - Ing. Jaromír Polášek
 • Asociace turistických informačních center – Pavel Hlaváč
 • Asociace soukromého zemědělství – Ing. Jaroslav Šebek
 • Vysočina Tourism - Ing. Tomáš Čihák, Mgr. Magdaléna Svatoňová
 • Euroregion Praděd – Ing. Michal Blaško, Ph.D., Ing. Kamil Schaumann
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava, katedra cestovního ruchu – Ing. Ivica Linderová, PhD.
 • Agrární komora Jihočeského kraje – Ing. Hana Šťastná

Realizační tým je složen z členů SVTA:
 • Ing. Zdenka Nosková 
 • Ivana Vlková 
 • Mgr. Lenka Zajícová 
 • Ing. Dana Posádová 
 • Jana Huryová 
Na jednání pracovní skupiny jsou rovněž přizváni zástupci MMR, MZE a Czech Tourism.

Dalšími výstupy projektu budou:
Metodika pro podnikatelské subjekty venkovské turistiky
Systém online elektronické certifikace
Manuál pro žadatele o certifikaci
Manuál pro kontrolory certifikace
Grafický manuál značek klasifikace a kategorizace
Leták o klasifikaci a kategorizaci SVTA
Katalog certifikovaných subjektů