1. Video s návodem, jak se registrovat a přihlásit do online systému na www.svazvta.cz, kde se nachází karty jednotlivých zařízení. Odsud je možné poslat přihlášku ke členství i žádost o certifikaci služeb ubytování v soukromí a služeb agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky.