Video s návodem, jak se registrovat a přihlásit do online systému na www.svazvta.cz, kde se nachází karty jednotlivých zařízení. Odsud je možné poslat přihlášku ke členství i žádost o certifikaci služeb ubytování v soukromí a služeb agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky.

Video s návodem, jak editovat informace na portále Prázdniny na venkově www.prazdninynavenkove.cz.


Na Vaši kartu můžete nahrát:
  • fotografie
  • video
  • texty
  • informace o všech pokojích a apartmánech (pro každý zvlášť)
  • ceny za jednotlivé pokoje/ osoby