Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí


Svaz venkovské turistiky a agroturistiky provádí a zajišťuje certifikaci Ubytování v soukromí z pověření Ministerstva pro místní rozvoj. Udělování a obnovení certifikátů a značek provádí pro své členy i ostatní zájemce Svaz venkovské turistiky a agroturistiky. 


Materiál klasifikace slouží jako pomůcka pro zařazování ubytování v soukromí do příslušných tříd dle minimálních stanovených požadavků s cílem zlepšení orientace hostů, cestovních kanceláří a agentur, zvýšení transparentnosti trhu ubytování a v neposlední řadě ke zkvalitnění služeb ubytování v soukromí.


Požadavky jsou uváděny jako minimální. Klasifikace není obecně závazným právním předpisem a je na samotném provozovateli ubytování v soukromí, zdali certifikaci podstoupí, či nikoliv. Klasifikace nenahrazuje v oblasti stavebních požadavků platná kolaudační rozhodnutí. 


Účelem tohoto standardu je podpořit kvalitu ve službách ubytování v soukromí a Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s. si je vědom odpovědnosti za kvalitativní rozvoj poskytovaných služeb.


Nový standard Oficiální jednotné klasifikace ubytování v soukromírnje platný od 18. 1. 2017. 

Kategorie klasifikace ubytování v soukromí

Pro účely klasifikace je ubytování v soukromí specifikováno jako přechodné krátkodobé turistické ubytování v minimálně 1 a maximálně ve 4 ubytovacích jednotkách (pokoje, apartmány, studia) v rodinném domě, bytovém domě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci a přechodné krátkodobé turistické ubytování v objektu stavby pro rodinnou rekreaci. Předmětem klasifikace, v rámci ubytování v soukromí, jsou tyto kategorie:

 • Pokoje pro hosty – jednolůžkové, dvoulůžkové, vícelůžkové pokoje, rodinné pokoje, studia. Uzamykatelný ubytovací prostor s lůžky a dalším vybavením pro přechodné ubytování hostů, který je součástí rodinného nebo bytového domu.

 • Apartmány pro hosty - samostatná uzamykatelná ubytovací jednotka s oddělenou místností pro spaní a místností se sedací soupravou a kuchyňským koutem, vybavená pro přechodné ubytování hostů, která je součástí rodinného nebo bytového domu.

 • Objekty pro rekreaci - samostatný ubytovací objekt(definovaný jako stavba pro rodinnou rekreaci) určený pro individuální rekreaci s lůžky, hygienickým zařízením a kuchyňským koutem, vybavený pro přechodné krátkodobé ubytování hostů, pronajímán jako celek včetně přilehlých pozemků.

 • Malé penziony – ubytování v minimálně 2 a maximálně 4 ubytovacích jednotkách (pokoje, apartmány, studia) v rodinném, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci. Malý penzion musí disponovat místností pro stravování, která zároveň může sloužit k dennímu odpočinku hostů.


Třídy klasifikace ubytování v soukromí

*             Tourist

**          Economy

***        Standard

****      First Class


Postup získání certifikátu a klasifikačního znaku

 1. Zájemce o certifikaci ubytování v soukromí se seznámí s platnou verzí Oficiální jednotné klasifikace ubytování v soukromí.

 2. Zájemce vyhodnotí stávající úroveň vybavení svého zařízení ubytování v soukromí a vybere si odpovídající kategorii a třídu. V případě zjištění rozdílů mezi aktuálním stavem a požadavky standardu, odstraní zjištěné nedostatky či rozdíly. Se svými dotazy se žadatel může obrátit písemně či telefonicky na sekretariát Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, z.s..

 3. Zájemce vyplní elektronickou (písemnou) žádost o certifikaci, sebehodnotící tabulku a čestné prohlášení (všechny dokumenty jsou volně přístupné na www.svazvta.cz) a podepsané je zašle na adresu sekretariátu Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, z.s..

 4. Na základě žádosti a správně vyplněných příloh je žadateli zaslána faktura za certifikaci.

 5. Po úhradě faktury za certifikaci na účet Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, z.s. je žádosti přidělen komisař, který provede na místě klasifikované provozovny prohlídku a zhodnocení zařízení ubytování v soukromí. Na místě je sepsán zápis, pořízena fotodokumentace klasifikované provozovny (exteriér, interiér) a vydáno potvrzení o provedené kontrole na místě.

 6. Klasifikační komise rozhodne o udělení certifikátu a klasifikačního znaku.

 7. Po splnění všech podmínek vztahujících se k certifikaci je žadateli zaslán certifikát a klasifikační znak, který bude viditelně umístěn při vstupu do zařízení ubytování v soukromí (dveře, vývěska apod.).PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A ZÍSKÁNÍ ZNAČKY UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
 

Žádost o certifikaci zašlete prostřednictvím 
online certifikačního systému. 
Přístup ZDE


Standard ubytování v soukromí je 
technickým předpokladem kvality Českého systému kvality služeb. 
Více informací se dozvíte ZDE.