Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky ČR

vznikla jako důsledek revize a úpravy doposud používaných standardů ubytování v soukromí (platných do roku 2016), kde bylo úzce provázáno ubytování v soukromí a doplňkové služby charakteristické pro agroturistiku a venkovskou turistiku. Tento stav již nevyhovoval vývoji v tomto segmentu služeb. Při aktualizaci v roce 2018 byl standard rozšířen o zážitkovou turistiku.


Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky ČR je navržena tak, aby se stala „nadstavbou“ nejenom pro ubytování v soukromí, ale i pro ubytovací zařízení s větší kapacitou a rovněž pro zážitkové programy bez ubytování.


Materiál Kategorizace slouží jako pomůcka pro zařazování zařízení poskytujících služby agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky do příslušných kategorií dle minimálních stanovených požadavků s cílem zlepšení orientace hostů, tedy zlepšení ochrany spotřebitele, cestovních kanceláří a agentur, zvýšení transparentnosti trhu služeb agroturistiky a venkovské turistiky a v neposlední řadě ke zkvalitnění služeb agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky.


Požadavky jsou uváděny jako minimální. Kategorizace nenírnobecně závazným právním předpisem a je na samotném provozovateli zařízení, zdali certifikaci podstoupí, či nikoliv. 


Účelem tohoto standardu je podpořit kvalitu ve službách agroturistiky a venkovské turistiky a Svaz venkovské turistiky a agroturistiky,z.s. si je vědom odpovědnosti za kvalitativní rozvoj poskytovaných služeb.


Požadavky tohoto standardu jsou formulovány tak, aby jejich aplikace přinesla užitek jak zákazníkům, tak i provozovatelům služeb agroturistiky a venkovské turistiky v ČR.

Kategorizace je platná od 28. 2. 2017. Aktualizace 5. 5. 2019.


Kategorie

Dovolená na statku – služby agroturistiky spojené s ubytováním které poskytuje výhradně zemědělský podnikatel.

Dovolená na venkově – služby venkovské turistiky spojené s ubytováním.

Zážitky na venkově – pravidelně se opakující zážitkový program bez ubytování tematicky významně spjatý s venkovem a zemědělstvím.

Zážitky v regionech - pravidelně se opakující zážitkový program bez ubytování, který se týká minimálně jednoho okruhu z následujících témat:

 • řemeslo,

 • umění a kultura,

 • přírodní, kulturní, historické a technické památky 

 • regionální speciality.


Třída

V rámci kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky ČR se neudělují třídy pro kategorie Zážitky na venkově a Zážitky v regionech.

Kategorie Dovolená na statku a Dovolená na venkově mohou získat třídu:

* Tourist

** Economy

*** Standard

**** First ClassPostup získání certifikátu a klasifikačního znaku

 1. Zájemce o certifikaci a přidělení značky jedné z kategorií Dovolená na statku, Dovolená na venkově, Zážitky na venkově a Zážitky v regionech se seznámí s platnou verzí standardu Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky ČR.

 2. Zájemce vyhodnotí stávající nabídku služeb a vybavení svého zařízení a vybere si odpovídající kategorii. V případě zjištění rozdílů mezi aktuálním stavem a požadavky standardu, odstraní zjištěné nedostatky či rozdíly. Se svými dotazy se žadatel může obrátit písemně či telefonicky na sekretariát Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.

 3. Zájemce vyplní elektronickou žádost o certifikaci, hodnotící formulář a čestné prohlášení (všechny dokumenty jsou po registraci přístupné na www.svazvta.cz) a odešle je elektronicky na adresu sekretariátu Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.

 4. Na základě žádosti a správně vyplněných příloh je žadateli zaslána faktura za certifikaci.

 5. Po úhradě faktury za certifikaci na účet Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, z.s. je žádosti přidělen kontrolor, který provede na místě certifikovaného zařízení prohlídku a zhodnocení zařízení a nabízených služeb žadatele. Na místě je sepsán zápis, pořízena fotodokumentace certifikovaného zařízení (exteriér, interiér) a vydáno potvrzení o provedené kontrole na místě.

 6. Certifikační komise rozhodne o udělení certifikátu a značky.

 7. Po splnění všech podmínek vztahujících se k certifikaci je žadateli zaslán certifikát a samolepka (tabulka), která bude viditelně umístěna při vstupu do zařízení (dveře, vývěska apod.).PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A ZÍSKÁNÍ ZNAČKY DOVOLENÁ NA STATKU, DOVOLENÁ NA VENKOVĚ, ZÁŽITKY NA VENKOVĚ, NEBO ZÁŽITKY V REGIONECH  

Žádost o certifikaci zašlete prostřednictvím 
online certifikačního systému. 
Přístup ZDE

Dokument Kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky ČR 2017-2023