K čemu je dobrá certifikace ubytování v soukromí a služeb agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky?
·         Z pohledu určité skupiny zákazníků jsou značky a hvězdičky důležitou informací o kvalitě poskytovaných služeb.


·         Společně s komentáři a referencemi vytváří u návštěvníků obrázek a představu o daném zařízení.


·         Značky certifikace usnadňují orientaci ve službách ubytování a službách venkovské turistiky a agroturistiky.


·         Krajské i lokální destinační managementy preferují v propagaci zařízení, která deklarují kvalitu svých poskytovaných služeb.


·         Poskytovatelé služeb mohou na základě povinných kritérií standardů doplnit, či vylepšit své služby.


·         Proces certifikace je prostředkem pro komunikaci s lidmi, kteří rozumí vašemu podnikání, dokážou vám poradit a dát zpětnou vazbu.

Žádost o certifikaci zašlete prostřednictvím 
online certifikačního systému. 
Přístup ZDE