Dokument Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí 1812017

Dokument Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské turistiky ČR 2017-2023 2822017 

Logo Svazu venkovské turistiky a agroturistiky